Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Betegségek Üzenete Cikkek

Lelkünk a betegségekkel üzen

Egy Buddhista mondás szerint:

A Betegség jó barát, aki figyelmeztet arra, hogy letértünk helyes útról, s a betegség addig van jelen az életünkben, míg helyes önvizsgálat során megértjük a leckét, változunk, változtatunk s ezáltal a harmónia újra helyre áll életünkben, egészségünkben.

A testünk sosem beteg vagy egészséges, a testben az aktuális tudati információk mutatkoznak, fejeződnek ki. Mindenkor egy megfelelő információ kifejezése, illetve egy megfelelő kép összesűrűsödése. A testben a tudat információi képződnek le, s válnak ezáltal láthatóvá.

A betegség üzenete: letértünk a harmónia útjáról; más szemszögből nézve a betegség útja: ennek az egyensúlynak a helyreállítása.

[betegségek üzenete]

A harmónia zavara azonban az ember tudatában, az információk szintjén áll fenn, s a testben mutatkozik meg. A testünk ily módon, egy megjelenítési vagy megvalósítási szint, a tudatban lejátszódó folyamatokat és változásokat tükrözi.

Az ily módon a test csak egy megjelenítési, vagy megvalósítási szint, amely a tudatban lejátszódó folyamatokat és változásokat tükrözi, az anyagi világ egyfajta színpad, amelyen keresztül formát öltenek, a lelkünkben zajló dó elnyomott érzelmek így kérnek segítséget hogy foglalkozzunk velük.

A test működése azoktól az információktól függ, amelyeknek kiindulópontja az emberi tudat. A legkülönbözőbb testműködések harmonikus összjátéka során jön létre azután az a minta, amelyet egészségnek nevezünk. Így a test nem más, mint az a színpad, amelyen keresztül az ember tudatát irányító érzelmek jelennek meg, amikor egy ember tudati világa kizökken egyensúlyából, az eseti tünetekben lesz látható és átélhető kézzel fogható a számára. A belső egyensúly elvesztése a testben tünetként manifesztálódik. Minél jobban nem értjük, illetve nem foglalkozunk vele annál keményebb üzeneteket kapunk.

Sokféle tünet, tünet csoport létezik mindegyik ugyanazt a történést fejezi ki; azt, amit betegségnek nevezünk, s ami mindig is az emberi tudatban játszódik le. Tudat nélkül a test nem élhet s így „beteg” sem lehet.

Amikor valakinek valamilyen tünet manifesztálódik a testében, az magára vonja az illető figyelmét, s ezzel megszakítja addigi életútja folyamatosságát, keresővé teszi. Keresővé aki, válaszokat akar, és változásokat betegségében, tüneteiben, azonban csak akkor kapjuk meg a gyógyulást ha :

önelemzésünket elvégezzük,
megértésre teszünk szert,
a külső-belső változtatást véghez visszük.

[a betegségek üzenete]

Foglaljuk össze még egyszer: a betegség olyan emberi állapot, amely arra utal, hogy az érintett személy tudatában valami nincs rendben, illetve nincs harmónia a külső és a belső között. A tünet jelzés. Jelzés amely magára irányítja figyelmünket, érdeklődésünket, energiáinkat, s kérdésessé teszi testünk-lelkünk addigi egyensúlyát. A tünetre oda kell figyelnünk – akár akarunk, akár nem. Sok esetben zavarként érzékeljük, s leginkább egy a célunk: megszabadulni ettől a zavaró valamitől – s ezzel kezdetét veszi a tünet elleni küzdelem. Ez a küzdelem azonban maga a foglalkozás, keresés így a tünet mindig eléri, hogy foglalkozzunk vele. A tudatosság hiánya tünetet teremt a testünkben s ez addig van így amíg a harmónia újra meg nem jelenik bennünk.

2014

.....

Cikkem előző részében  arról írtam, hogy a betegség olyan emberi állapot, amely arra utal, hogy az érintett személy tudatában valami nincs rendben, illetve nincs harmónia a külső és a belső között. A tudatosság hiánya tünetet teremt a testünkben s ez addig van így amíg a harmónia újra meg nem jelenik bennünk. Ezt a gondolatmenetet folytatom most:

Rá kell ébrednie mindenkinek, hogy nemcsak húsnak, csontoknak, idegeknek, agyvelőnek, bőrnek stb. vagyunk a képződményei, hanem valójában alakot, testet öltött szellem vagyunk.

A világmindenségben gondolat által lett teremtve szinte minden, a szellemből született.

A testünk a lelkünk sok színű beszédes ruhája. Az alapelvet, hogy a szellem uralkodik az anyag felett, teljesen a magunkévá kell tennünk ahhoz, ha gyógyító szellemi befolyást akarunk gyakorolni testünkre, ezen túlmenően ezután Tudatossá válva tudunk uralkodni sorsunk felett is.

Eredetünk a szellemből fakad; testünk csak a szellem megjelenési formája. Ha tehát egészségügyi vagy anyagi valóságunkban változtatni akarunk a tényeken, akkor a bennünk élő szellemi A gondolat rendkívül fontos szerepet játszik életünkbe. Gondolataink, érzelmeink befolyásolják életünket, például közérzetünket.

A bánat, gond, félelem, harag, gyűlölet negatívan befolyásolja testi-szellemi teljesítőképességünket. A kedvező hír, pozitív dicséret összes élettevékenységünket, tetterőnket jelentősen fokozza, erősnek érezzük magunkat. Azonban szomorú hírt kapva azt mondjuk: "lesújtó" hírt kaptam, ekkor testileg letörtnek érezzük magunkat, és energiaszintünk lényegesen csökken. Azt is szokták mondani :"megdermedt a félelemtől", vagy például "elsárgult az irigységtől".

Tudjuk azt is, hogy az irigység máj- és epe-rendellenességeket okoz, és sárgasághoz is vezethet. Az "összetört szívvel meghalni" kifejezés is nagyon találó. Bánattal teli gondolatok a legsúlyosabb veszélynek és károsodásnak tehetik ki a szervezetünket. Szervi elváltozásokat élünk át a gondolataink hatására. Tehát gondolataink-érzelmeink formálják életünket.

Amikor felfogjuk a betegség és a tünet közötti különbséget, megváltozik a betegséggel kapcsolatos, viszonyunk a betegséghez. A tünetben többé nem ellenségét látunk, melynek legyőzése, megsemmisítése a cél, hanem felfedezzük benne a partnert, aki segítségére lehet abban, hogy megtaláljuk azt, amire szükségünk van.

a betegségek üzenete
A tünet egyfajta tanító, aki segítségünkre van abban, hogy saját fejlődésünkkel, tudatossá válásunkkal törődjünk. Szigorú ha e fenti törvényt figyelmen kívül hagyjuk. A betegségnek egyetlen célja van: hogy egészségessé váljunk.

A tünet közölheti velünk, hogy mi hiányzik az életünkből. Ehhez azonban kell hogy értsünk a tünetek nyelvén. Ehhez szükség van még őszinteségre, felelősség vállalásra. Így nem csoda hát, ha a tünetek nyelvét elfelejtettük – az őszintétlenség ugyanis kényelmesebb, kellemesebb.

Ebben segít az önismeret, a meditatív állapot, s az egyik leggyorsabb segítség lehetősége a Transzformációs Átalakulás. A Módszer segítségével kommunikációba lépünk a betegséggel egyfajta érzelmi hidat hozunk létre, a tünetek, betegségek és a tudatunk között. Így tévedhetetlen tanítóink lesznek a valódi gyógyulás felé vezető úton. Azzal, hogy tudtunkra adják, mi hiányzik nekünk, megismertetnek azzal, amit tudatosítanunk és integrálnunk kell, esélyt kínálnak arra, hogy tüneteink a tanulás és a tudatosulás folyamatában feleslegessé váljanak.

Ebben rejlik az igazi különbség a betegség leküzdése és a betegség transzformációja (átalakítása) között. A tünet leküzdése, elnyomása nem vezet gyógyuláshoz, ahhoz kizárólag a betegség transzformálása révén juthatunk el.

A gyógyulás, az egészség már nyelvi síkon is azt előfeltételezi, hogy egészségesebbek, azaz egészebbek, teljesebbek lettünk.

A gyógyulás mindig ehhez az egészhez, a tudat eme teljességéhez való közeledést jelenti, amit megvilágosodásnak, aha élménynek is nevezünk. Tudatunk tágulása nélkül a gyógyulás nem lehetséges. Testünk se nem beteg, se nem egészséges.

A testünkben mindig az aktuális tudatállapotok tükröződnek.

.......

A cikk előző részeit itt olvashatod:. Előző írásom ezekkel a gondolatokkal végződtek:

„A gyógyulás mindig ehhez az egészhez, a tudat eme teljességéhez való közeledést jelenti, amit megvilágosodásnak, aha élménynek is nevezünk. A Tudat tágulása nélkül a gyógyulás nem lehetséges. Testünk se nem beteg, se nem egészséges. Tudatunk is egyfajta színtér, színpad.

A testünkben mindig az aktuális tudatállapotok tükröződnek.”

Tudatunk tágulása

tudat 01

A bennünk lakozó tudat, szellem, szellemi erő képes, hogy csodákat vigyen véghez (gyógyulások, távok teljesítése sportban, élethelyzetekben erőn felüli teljesítmények stb.). Akár tudunk róla, akár nem, hiszünk benne vagy sem, ez már egy régóta többszörösen bebizonyított tény, képzeletünk és érzelmeink erejével teremtjük a saját sorsunkat életünket. Tudatosan vagy tudattalanul, de az életünk forgató könyvét mi írjuk, s nem más. Mások hibáztatása, a körülmények mentségként való felhasználása helyett Vállaljunk Életünkért Teljes Felelősséget. Vegyük kezünkbe életünk irányítását - valós halhatatlan Tudatunk segítségével van megoldás.

Az első lépés: a Teljes felelősség vállalása életünk irányítása felett.

Amikor felismerjük mentális erőinket, Tudatosan alakíthatjuk a jövőnket.

tudat2

Van kifutási idő, amíg a régen felhalmozott energiák beérnek, s ezeket megtisztítjuk, közömbösítjük. Mindaddig a régmúlt negatívumai, adósságai lassítják, nehezítik életünket. Ilyenkor kell igazán a szorgalom, kitartás, a célra való fókuszálás. A valódi szellemi énünkből eredő víziós álmokkal, meditációs élményekkel eljuthatunk azokhoz a szellemi forrásokhoz és belső képekhez, amelyek a valóságot formálják, teremtik. Amiről nem feledkezhetünk meg, azok az Érzelmek.

Valójában NEM az ész irányítja a világot, hanem az érzelmek. (nem mindegy, hogy zavaros vagy letisztult érzelmek)

Az érzelmeket, amelyeket nem akarunk meghallgatni, vagy elnyomjuk, megerősödve, kiszámíthatatlanul feltörve átveszik a hatalmat életünk felett.

Amikor a gondolat találkozik az érzelemmel, az érzelem mindig erősebb, mint a gondolat. Így az érzelem átveszi az irányítást, s amire fókuszálunk, azt vonzzuk be. Ha a fókusz tárgya pont az, amit nem akarunk, sőt félünk is tőle, aggódunk miatta érzelmileg azzal foglalkozunk, hiába a pozitív gondolkodás, ki kell üríteni magunkat, s a kívánt célra kell koncentrálni úgy hogy már abban élünk, azt tapasztaljuk és hogy az milyen csodás, jó , fantasztikus érzés számunkra. Minden érzékszervünket be kell vetni e csodás Teremtő Fázisba. Ébresszük fel Tudatunkat.

Tehát még egyszer, ha a gondolataim pozitívak, de az érzelmeim, másra fókuszálnak (aggodalom, kétségek, félelem, stb.) akkor valójában ezek az érzelmek válnak valóra bennem és életemben újra, és újra. Ekkor az alany megerősíti rögeszméjét, tévhitét, programját, pl.: ezt is megpróbáltam de nekem ez se megy, nem működik nekem. Hasonló újabb negatív gondolatok, és újabb megerősítés a negatív érzelmi beállítottságon.

Az ilyen embernek is működik a vonzás hatalma csak, a negatívat vonzza be a pozitív helyett.

Nézi a Titok című filmet, többször is egymás után, mégis, valahogy nem áll össze benne az egész. „Nem működik.” - mondja csalódottan másoknak.

Biztonságérzetünket amit a hagyományokból, a csoporthoz, családhoz vagy céghez tartozásból merítettük, most már önmagunkban kell megtalálnunk.

A világon szinte minden országban az a törekvés, hogy a tradíciókat, ősi hagyományokat kioltsák, helyébe egy sablonos, kezelhető önállótlan gondolkodás nélküli egyéneket, Csordát, tömeget hozzanak létre. Mely könnyen manipulálható, irányítható. Nincs helye az egyéniségnek, csak a csoportoknak, melyben az egyén magányban, csoportosan irányítható.

Tudat 3

Az Embernek, hogy megfeleljen a mai kor kihívásának, újra meg kell találnia a kapcsolatot az érzelmekkel, amelyektől az újkori neveltetése tudatosan eltávolította, az igazi érzelmektől, az Élőtől (pl. Természet, élőlények, embertársainktól való elszigeteltetés, család, stb). Ahhoz hogy Igazi önmagává váljon, megvalósítsa igazi önmagát, meg kell tanulnia e mesterséges zajban a belső csend művészetét, az ébren álmodást, kommunikációt, Ég és Föld között.

E játékban, harcban, feladatban jön a lázadás, felelősség kerülés, menekülés, halogatás, stb. A tünetek, testi jelek, figyelmeztetnek mint jó barát, a betegség viszont kényszerít már, hogy nincs tovább, a halogatásnak vége. Változz, változtass, ébredj, Tudatosan Tágítsd Tudatodat.

Ebben nyújt segítséget az Ön-nevelés művészete, a Reiki, a Gyógyítás koronázatlan királya az Transzformációs -Önemlékezés
Érzelmeink Tudatos Transzformációja.

 
 

 

Profilkép


Képgaléria