Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HIPNÓZIS

A legáltalánosabban elfogadott hivatkozás szerint a hipnózis szó, görög eredetű, a hypnos (alvás) szóból származtatják. Először úgy vélték, hogy egy alvásszerű állapotról van szó. A hipnotizáló személyt hipnotizőrnek nevezték el, abban az esetben amikor a személy saját magát hipnotizálja, akkor önhipnózisról, vagy autohipnózisról beszélnek. A hipnotizőr indukálja a hipnotikus állapotot. A végén a hipnózisban lévő személy felébred. A hipnózis folyamán az alany szóbeli utasításokat, szuggesztiókat kap, amik a hipnózis után is működhetnek. Ez a poszthipnotikus szuggesztió.

A hipnózis fogalmára nem adható egyértelmű definíció, ugyanis a hipnózist kutató – vagy éppenséggel praxisukban alkalmazó – szakemberek körében (legalább) két ellentétes nézőpont uralkodik a jelenség lényegét illetően.

Az egyik értelmezés szerint a hipnózis egy sajátos állapot, nevezetesen egy a módosult tudatállapotok közül. A másik megközelítés ezzel szemben a két résztvevő – a hipnotizőr és a hipnotizált – kapcsolatára helyezi a hangsúlyt, és nem fogadja el azt a hipotézist, hogy a hipnózis önálló állapot volna.

Személy szerint én inkább ezzel értek eggyet :

 

HIPNÓZIS: KULCS A KREATÍV ELMÉHEZ

 

William Wesley Cook, M.D. Introduction to Practical Lessons in Hypnotism című művéből, 1901-ből

 

A hipnotizmus korunk leggyakorlatiasabb tudománya.

Bevonul mindennapi életünkbe, és olyan előnyökkel bír,

melyeket semmilyen más médiumon keresztül nem

lehet megszerezni. Gyakorlása már nem csupán

szabadidős szórakozás vagy szenzáció: már a

legmagasabb rendű professzionális szakemberek is

elismerik az értékét, és próbálnak profitálni az

előnyeiből. A tudósok hosszú időn keresztül szunnyadó,

természetes képességnek tartják, melynek

nyilvánvalóan az a rendeltetése, hogy aktív szerepet

vállaljon a jövő generációinak jólétében és

fejlődésében.

 

A hipnotizmus tanulmányozása a varázslat és az emberi

csodák legrejtettebb rejtélyeinek felfedése, és azok

beemelése az abszolút tudásanyagba. Szinte

határtalanok a lehetőségei, és szorosan összefonódnak

az emberi élet minden fázisával, képességei pedig

nagyban felelősek a modern üzleti vállalkozások és

társadalmi feladatok sikeres lezárásáért.

 

Nem szükséges évekig tanulni, hogy az ember

hipnotizőr lehessen, mivel az emberi faj ezen áldása

egy gyakorlatilag mindenki által birtokolható,

természetes képesség, és mindenki által elsajátítható

aki hajlandó azt a türelmet és energiát rászánni, ami

mindenfajta természetes tehetség fejlesztéséhez

szükséges.

 

A hipnotizmus kitartó tanulása nagy jutalommal jár:

olyan tudomány ez, mely szinte emberfelettinek látszó

képességgel ruházza fel lelkes követőit. Mindenkit

lenyűgöz, aki tanúja vitán felüli történéseinek és

csodálatos megnyilvánulásainak. Megdönti bírák,

filozófusok és teológusok elméleteit, és a

természettudósok előzetes véleményeken alapuló hitét.

Átveszi az orvosok és sebészek helyét, és meggyógyítja

a korábban gyógyíthatatlan hitt betegségekben

szenvedőket. Letöri az erkölcsileg romboló és pusztító

szokások okozta láncokat. Vigaszt nyújt a bánatban

szenvedőknek, és lelki békét azoknak, akik figyelmét

elvonják az élet kuszaságai. Képes időszakokat és

távolságokat eltörölni. A sántát rábírja, hogy újra

járjon, és megerősíti a gyengét. Ellenőrzi a halál kezét,

és szinte a sír széléről hozza vissza annak áldozatait.

Megoldja a dadogó nyelvét, legyőzi a társaságban

félénk magabiztosságát, és mérsékli a

lobbanékonyságot

 

Az ember számára az élet minden területén áldás a

hipnotizmus - legbensőbb gondolatait magasabb rendű

és nemesebb dolgok felé tereli: fejleszti a tervező- és

kivitelező képességét, valamint társadalmi, gazdasági

és intellektuális fölényhez juttatja embertársai között. A

hipnotizmus mindez, és még jóval több.

 

A hipnózis technikáiban közös, hogy az öntudatot kevés figyelmet igénylő feladatokkal foglalják le, és fokozatosan kikapcsolják. Így az öntudat elveszti vezető szerepét, a kritizálás képessége is korlátozódik, és a tudattalan közvetlenül megszólíthatóvá válik.

Az alanytól és a közelebbi körülményektől függ, hogy mi a legjobb technika. Kell, hogy az alany biztonságban érezze magát, és megbízzon a hipnotizőrben. A zene is segíthet. A hipnotizőr a szuggesztiókat többször is megismétli, vagy a szuggesztiók önmagukban is ismétléseket tartalmaznak. Ez szintén kedvez a hipnotikus transz elérésének. A testtartás lényegtelen; csak az kell, hogy az alany számára kellemes legyen.

Rendszerint a test ellazítását szuggerálják, direkt módon, vagy sorra ellazítva az egyes izomcsoportokat. Egy alternatív módszer szerint az egyébként öntudatlanul zajló folyamatokat használja fel. A megfelelő szuggesztiókkal az alany saját magának is bebeszélheti a hipnózist. Ennek a visszaszámlálás a legkedveltebb módja, amikor is az alany egyre inkább ellazul. A különféle technikákat kombinálják is.

A hipnózis tetszés szerinti mélységű lehet, ha nem ütközik az alany öntudatlan ellenállásába. Ezzel együtt csökken a kritizálás képessége

 

 

EGYENSÚLYUNK HELYRE ÁLLÍTÁSA Hipnózissal
 
“A gyógyító feladata az, hogy újra megteremtse a kapcsolatot, de ezzel nem azt mondom, hogy a gyógyítónak bármit is tennie kellene. A gyógyító: pusztán szerep. Maga az élet, a teljesség cselekszik.”
 
 
EGYENSÚLY

A belső munka során rengeteg információt szerezhetünk önmagunkról, a lélekben lezajló folyamatokról. Személyiségünk minden egyes alkalommal fejlődik,
Önismeretünk gazdagodik, s magasabb színvonalú élethez segítenek hozzá.
Ugyanakkor nem szabad megfelejtkeznünk arról sem, hogy mi mit tehetünk a saját pszichénk, közérzetünk jobbá tételéért.
A Lelki segítség nyújtás, Tanácsadás eredménye mindig két emberen fog múlni: a terapeután és a páciensen.

A terapeuta részéről :
     
•    Szakmai tudás és tapasztalat,
•    Empátia, együttérzés,
•    hitelesség
 
A páciens részéről:
 
             NYÍTOTTSÁG, hajlandóság a változásra
•    Változás! Ha nincs változás, akkor nincs gyógyulás.
•    Aktív közreműködés: ott lenni, akarni, küzdeni, megtenni.
•    Motiváltság: a lelki egészségfejlesztés (gyógyulás) alapvető feltétele.
•    Megfelelő türelem: ez egy folyamat, amelyhez idő szükséges.

A Lelki segítségnyújtás  során egészségvédő (gyógyító) beszélgetés történik. Ez egy segítő jellegű kapcsolat a terapeuta és a páciens között, amely egy aktív tanulási folyamat a páciens és a gyógyító részéről egyaránt. A folyamat során önismerettel gyarapszik és hasznos gyakorlati, alternatív egészségfejelesztési
módszereket tanul.
 
A tanácsadás során bekövetkező változások a páciensnél:

•    Csökken a szorongás ,enyhülnek a tünetek 
•    Önmagával kapcsolatban új tapasztalatokra tesz szert. Önképe, önismerete reálisabb, teljesebb lesz.
•    Az érzelmi beállítódások megváltoznak. Felismeri, hogy a dolgoknak, személyeknek tulajdonított sajátságok, értékek inkább csak saját gondolkozásmódjában és hozzáállásában rejlenek, amelyek szubjektívek, és amelyeket rá vetít dolgokra, emberekre
•     Új viselkedésmódokra tesz szert, megváltozik a konfliktusok kezelésének módja.
•     Az egyén figyelme, amelyet döntően a múlt kötött le, fokozatosan a jelen és a jövő kérdései felé fordul.
•    Helyreállnak a pozitív gondolati, érzelmi hozzáállás, megjelenik a kiegyensúlyozott lelkiállapot.


A sikeres tanácsadás folyamán a lehangoltságból, reménytelenségből, lelki problémából folyamatosan megszületik a „van miért, van értelme végigcsinálni érzése”.
A remény érzése erőt ad, hogy a lehangoltság és lelki problémák állapotában lévő ember végre megláthassa az „alagút végén a fényt”.
 
Ha a problémáinkat, lelki szenvedéseinket képesek vagyunk  másképp látni, akkor a titok feltárulhat előttünk.
A nyugati és a keleti orvoslás között a legfontosabb különbség, hogy a nyugati szemlélet szerint az orvos kiemeli a környezetéből a beteget, mint a halat a vízből, “kiszedi” a szerveket, kezeli, megpróbálja rendbe rakni, aztán visszateszi abba a koszos vízbe, amelyben eddig élt.
A keleti szemlélet megtisztítja a hal teljes szervezetét, a vizet, amelyben él, sőt, még adalékanyagokat is juttat az éltető közegbe, hogy még egészségesebb legyen az a környezet, amelybe
visszakerül.